Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 

Η επέμβαση από τον πλαστικό χειρουργό γίνεται υπό τοπική αναισθησία και καταστολή και μπορεί να γίνει από την ηλικία των επτά ετών και μετά, οπότε το αυτί έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο ποσοστό του τελικού μεγέθους και σχήματος.

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου γίνεται μία τομή πίσω από το αυτί και ο χόνδρος του αυτιού διπλώνεται στη σωστή θέση και σταθεροποιείται με ράμματα. Μερικές φορές, ο χειρουργός χρειάζεται να αφαιρέσει τμήμα υπερπλαστικού χόνδρου της κόγχης του αυτιού.

Συνήθως, χρησιμοποιούνται τέσσερα με έξι μη απορροφήσιμα διάφανα ράμματα στον χόνδρο του αυτιού, για να επιτευχθεί ικανοποιητική και μόνιμη αναδίπλωση του αυτιού, για ένα άρτιο και φυσικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Το δέρμα συρράπτεται προσεκτικά και λόγω, της εντοπίσεως της, η τομή καθίσταται μή εμφανής.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για εικοσιτέσσερις ώρες, ώστε να λάβει ενδοφλέβια αντιβίωση προς αποφυγή μολύνσεως. Μετεγχειρητικά, ο ασθενής οφείλει να χρησιμοποιεί ειδικό επίδεσμο κατά τη διάρκεια του ύπνου για μερικές εβδομάδες, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε κάκωση στην περιοχή των αυτιών. Οίδημα και οποιουδήποτε τύπου υπεραιμία του δέρματος των αυτιών υποχωρούν σε μερικές εβδομάδες.

 
 

Συχνές Ερωτήσεις

Από ποια ηλικία μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αφεστώτων ώτων;

Από την ηλικία των επτά ετών το εξωτερικό μέρος του αυτιού του παιδιού έχει αποκτήσει σε μεγάλο ποσοστό πλήρη ανάπτυξη. Συνεπώς, από την ηλικία αυτή και μετά, μπορεί να αντιμετωπιστεί άφοβα το συγκεκριμένο αυτό ανατομικό πρόβλημα. Όταν η επέμβαση γίνεται σε παιδική ηλικία, τα ψυχολογικά οφέλη είναι πολλαπλά για την αυτοπεποίθηση του νεαρού ασθενούς.

Πόσο επώδυνη είναι η συγκεκριμένη επέμβαση και πόσο χρόνο διαρκεί το χειρουργείο;

Η επέμβαση γίνεται συνήθως υπό τοπική αναισθησία, σε πλήρως εξοπλισμένη ενδονοσοκομειακή χειρουργική μονάδα, διαρκεί περίπου δυόμιση ώρες και είναι τελείως ανώδυνη για τον ασθενή.

Το αποτέλεσμα της επέμβασης είναι μόνιμο;

Εφόσον τα ράμματα που χρησιμοποιήθηκαν από τον Πλαστικό Χειρουργό, για την μορφοποίηση του χόνδρου του αυτιού, είναι μη απορροφήσιμα, το αποτέλεσμα του χειρουργείου είναι μόνιμο.

Πότε φαίνεται το αισθητικό αποτέλεσμα της επέμβασης;

Αμέσως μόλις ο Πλαστικός Χειρουργός αφαιρέσει το χειρουργικό επίδεσμο που καλύπτει το πρόσωπο του ασθενούς, την επόμενη ημέρα μετά το χειρουργείο, η αισθητική διόρθωση είναι άμεσα ορατή. Όμως, το τελικό αποτέλεσμα είναι εμφανές όταν υποχωρήσει πλήρως το οίδημα, δηλαδή περίπου τρεις μήνες μετά το χειρουργείο.

Είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη επέμβαση να γίνεται εντός νοσοκομειακής μονάδας;

Για την αποφυγή επιπλοκών, και κυρίως της μόλυνσης, ο ασθενής πρέπει να λάβει ενδοφλέβια αντιβίωση για 24 ώρες, ιατρική πράξη που νομίμως γίνεται μονάχα εντός νοσοκομείου.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές γα την αισθητική αντιμετώπιση των αφεστώτων ώτων; Υφίστανται εναλλακτικές μέθοδοι διόρθωσης τους προβλήματος και λιγότερο επεμβατικές παρεμβάσεις που μπορούν να δώσουν ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα;

Κατά τη επέμβαση της ωτοπλαστικής απαιτείται η χρήση τουλάχιστον 4-6 ΜΟΝΙΜΩΝ μη απορροφήσιμων ραμμάτων στον χόνδρο του ασθενούς, αφού προηγηθεί πλήρης αποκάλυψη του οπίσθιου χόνδρινου σκελετού του αυτιού. Δεν απαιτείται αφαίρεση δέρματος. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν αρκετά ράμματα ή χρησιμοποιηθούν απορροφήσιμα ράμματα (όπως συχνά γίνεται σε επεμβάσεις σε μη νοσοκομειακό χώρο ) το αισθητικό αποτέλεσμα είτε δεν θα είναι ικανοποιητικό, είτε δεν θα έχει διάρκεια στον χρόνο. Μη επεμβατική αντιμετώπιση των αφεστώτων ώτων, μπορεί να γίνει με χρήση ειδικού νάρθηκα τις πρώτες 7-10 ημέρες από την γέννηση του παιδιού, εφόσον διαπιστωθεί το πρόβλημα νωρίς, αλλά όχι αργότερα.

Υπάρχουν συγκεκριμένες αναλογίες που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί φυσικό αποτέλεσμα;

Ναι, το αυτί πρέπει να απέχει στο ανώτερο 1/3 του 10-12 χιλιοστά από το κρανίο, στο μεσαίο 1/3 του 14-16 χιλιοστά από το κρανίο και στο κατώτερο 1/3 του 18-22 χιλιοστά από το κρανίο. Επίσης, από την πλάγια όψη του πρέπει να φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό με ομαλές καμπύλες των πτυχώσεων και χωρίς σκαλοπάτια.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή