Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 
Αντιμετώπιση εκτεταμένης λιποδυστροφιας

Λιποδυστροφία είναι η υπερβολική εναπόθεση λιπώδους ιστού σε διάφορες περιοχές του σώματος, που αλλοιώνει σημαντικά την όψη του και προκαλεί πέραν του αισθητικού, και λειτουργικό πρόβλημα στον/στην ασθενή. Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται με την επέμβαση της λιποαναρρόφησης μεγάλου όγκου (large volume liposuction). Διαφέρει από την κοινή λιποαναρρόφηση στο γεγονός ότι η συνολική ποσότητα λιπώδη ιστού που αφαιρείται σε ένα στάδιο από διαφορετικές περιοχές του σώματος, υπερβαίνει τα έξι λίτρα, και μπορεί να φτάνει ένδεκα με δώδεκα λίτρα. Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση ατραυματικών τεχνικών λιποαναρρόφησης για την ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος και τραυματισμού των λεμφαγγείων, όπως του μηχανήματος Body jet της γερμανικής εταιρείας Human med. Με παρόμοια τεχνική, μπορούν να αντιμετωπισθούν σε ικανοποιητικό βαθμό ασθενείς με λεμφοίδημα των άνω και κάτω άκρων (η συσκευή Body jet απέκτησε το 2010 FDA clearance για την αντιμετώπιση λεμφοιδήματος στις ΗΠΑ). Οι ανατομικές περιοχές που μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα, στην συγκεκριμένη χειρουργική τεχνική είναι η κοιλιακή χώρα, η πλάγια κοιλιακή χώρα, οι βραχίονες, η πλάτη, οι γλουτοί, οι μηροί, οι κνήμες και ο λαιμός του προσώπου.

Αντιμετώπιση Παχύσαρκων Ασθενών και κρεμάμενη κοιλία / Γιγαντομαστία

Γίνεται με τη χειρουργική τεχνική που ομοιάζει της κοιλιοπλαστικής, όμως είναι πολύωρη και τεχνικά περισσότερο απαιτητική για τον πλαστικό χειρουργό (panniculectomy). Η ποσότητα δέρματος και λίπους που αφαιρείται, ζυγίζει αρκετά κιλά, συνυπάρχουσες κήλες στο κοιλιακό τοίχωμα, διορθώνονται ταυτόχρονα και ιδιαίτερα όταν η επέμβαση συνδυάζεται με αποκατάσταση γιγαντομαστίας στους άνδρες, αλλάζει κυριολεκτικά το κέντρο βάρους του σώματος του ασθενούς, με οφέλη που δεν περιορίζονται στην αισθητική βελτίωση, αλλά και στην σημαντική αποφόρτιση του μυοσκελετικού συστήματος του.

Αντιμετώπιση Παχύσαρκων Ασθενών μετά από μεγάλη απώλεια βάρους

Η μεγάλη απώλεια βάρους, μπορεί να οφείλεται, είτε σε αυστηρή δίαιτα και άσκηση μόνο, είτε να είναι αποτέλεσμα κάποιου τύπου περιοριστικής του όγκου του στομάχου, χειρουργικής επέμβασης (gastric bypass, sleeve gastrectomy, κλπ). Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει συνδυασμό κοιλιοπλαστικής με χρήση χειρουργικών τεχνικών που προσομοιάζουν με αυτές που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 με ανόρθωση / σμίκρυνση στήθους στις γυναίκες, και αντιμετώπιση της γυναικομαστίας στους άνδρες. Σε δεύτερο στάδιο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ασφάλεια χαλαρούς βραχίονες (βραχιονοπλαστική), μηρούς (μηροπλαστική) κλπ. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεγάλου όγκου λιποαναρρόφηση, μεγάλη κοιλιοπλαστική κλπ, δύναται να παρουσιάσουν αυξημένο κίνδυνο εμβολής και ηλεκτρολυτικών διαταραχών και λοιμώξεων, γεγονός που επιβάλλει τον ενδελεχή προεγχειρητικό έλεγχο τους από ιατρική ομάδα διαφορετικών ειδικοτήτων (πνευμονολόγος, καρδιολόγος, παθολόγος, αναισθησιολόγος κλπ), ώστε να εισέλθουν στο χειρουργείο μονάχα εάν το επιτρέπει η φυσική του κατάσταση και μόνο. Διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, πρέπει να λαμβάνουν όμοιας αντιμετώπισης από την ιατρική ομάδα που τους έχει αναλάβει προεγχειρητικά και μονάχα σε κατάλληλα εξοπλισμένο ιατρικό κέντρο (ύπαρξη ΜΕΘ), ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επιπλοκών και εάν αυτές συμβούν, να είναι τεχνικά δυνατή η αντιμετώπιση τους, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του ασθενούς σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Οι περισσότερες επεμβάσεις που προαναφέρθηκαν, γίνονται πλέον με χρήση ραχιαίας και τοπικής αναισθησίας, εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα. Οι ασθενείς οφείλουν όπως παραμείνουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση και αγωγή, για χρονικό διάστημα από δύο έως έξι ημέρες. Το αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Για ποιο λόγο απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου μηχανήματος λιποαναρρόφησης υψηλής τεχνολογίας και μόνο, προκειμένου να γίνει σωστή και ασφαλής αντιμετώπιση εκτεταμένης λιποδυστροφίας ή λεμφοιδήματος;

Η χρήση ατραυματικών και μόνο μηχανημάτων λιποαναρρόφησης, η εμπειρία του Πλαστικού Χειρουργού και η εξειδικευμένη μετεγχειρητική παρακολούθηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση της απώλειας αίματος κατά την διάρκεια του χειρουργείου και του τραυματισμό των λεμφαγγείων ώστε να επιτευχθεί ασφαλής ανάρρωση του ασθενούς, με τον καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μία χειρουργική επέμβαση. Πολύ σημαντικό επίσης παράγοντα αποτελεί η σωστή επιλογή των περιστατικών που δύναται να υποβληθούν στην συγκεκριμένη επέμβαση.

Ποιοι παχύσαρκοι ασθενείς με κρεμασμένη κοιλιά /γιγαντομαστία, είναι κατάλληλοι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση;

Παχύσαρκοι ασθενείς που παρά τις επανειλημμένες δίαιτες δεν έχουν καταφέρει να απαλλαγούν από τον χαλαρό ιστό δέρματος και λίπους στην κατώτερη κοιλιακή χώρα, γεγονός που επηρεάζει δραματικά τη ποιότητα της ζωής τους και δεν θέλουν να υποβληθούν σε κάποιου τύπου επέμβαση σμίκρυνσης του όγκου του στομάχου τους και εφόσον η υγεία και η φυσική τους κατάσταση το επιτρέπει, μπορούν να υποβληθούν στην επέμβαση της εκτεταμένης κοιλιοπλαστικής (panniculectomy) , με ή χωρίς ταυτόχρονη αντιμετώπιση συνυπάρχουσας γυναικομαστίας (στους άνδρες) ή γιγαντομαστίας (στις γυναίκες). Οι σοβαρές αυτές επεμβάσεις, πρέπει να γίνονται μόνο από ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ Πλαστικούς Χειρουργούς που διαθέτουν τον κατάλληλο εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό για την μείωση πιθανώνεπιπλοκών.

Πότε παχύσαρκοι ασθενείς μετά από μεγάλη απώλεια βάρους μπορούν να χειρουργηθούν για την αποκατάσταση της χαλάρωσης των ιστών τους;

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη ενός μόνιμου αισθητικού αποτελέσματος στους συγκεκριμένους ασθενείς είναι η παρέλευση 6 τουλάχιστον μηνών, κατά τους οποίους οι ασθενείς έχουν σταματήσει να χάνουν πλέον βάρος . Δηλαδή όταν έχει σταθεροποιηθεί το βάρος του σώματός τους για μερικούς μήνες. Σε αυτούς τους ασθενείς απαιτείται έμπειρος Πλ. Χειρουργός και η ύπαρξη των κατάλληλων συνθηκών ασφαλείας, που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη απάντηση.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή