Πεταχτά αυτιά - Ωτοπλαστική

Ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης στην εκπομπή της Gogo Kallidonaki "ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ", μιλάει για "Πεταχτά αυτιά - Ωτοπλαστική"

Επεμβάσεις μετά από μεγάλη απώλεια βάρους

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ».

Νύφη / make over

Ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης στην εκπομπή της Gogo Kallidonaki "ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ", μιλάει για "Νύφη / make over"

Eπιπλοκές Αισθητικών Χειρουργικών Επεμβάσεων & Απλών Παρεμβάσεων

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «Eπιπλοκές Αισθητικών Χειρουργικών Επεμβάσεων & Απλών Παρεμβάσεων», στη Νέα Τηλεόραση. 
 

Mommy Make Over

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «Mommy Make Over», στη Νέα Τηλεόραση. 

Πλαστική Χειρουργική στην Εφηβεία

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «Πλαστική Χειρουργική στην Εφηβεία», στη Νέα Τηλεόραση.

Εξωτερική εμφάνιση & αυτοπεποίθηση. Ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής.

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «Εξωτερική εμφάνιση & αυτοπεποίθηση. Ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής», στη Νέα Τηλεόραση.

Tips & tricks για να επιλέξετε τον κατάλληλο Πλαστικό Χειρουργό

Ο Εμμανουήλ Δασκαλάκης στην εκπομπή της Gogo Kallidonaki "ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ", μιλάει για "TIPS & TRICKS για να επιλέξετε τον κατάλληλο Πλαστικό Χειρουργό."

Αισθητικές επεμβάσεις & παρεμβάσεις δεν είναι παιχνίδι, εμπιστευθείτε μόνο τους ειδικούς

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «Αισθητικές επεμβάσεις & παρεμβάσεις δεν είναι παιχνίδι, εμπιστευθείτε μόνο τους ειδικούς», στη Νέα Τηλεόραση.

Λειτουργική Ρινοπλαστική & Ιδανικές Αναλογίες Προσώπου

Ο Emmanuel Daskalakis παρουσιάζει στην εκπομπή της Gogo Kallidonaki "ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ", το θέμα "Λειτουργική Ρινοπλαστική & Ιδανικές Αναλογίες Προσώπου."

Θεραπείες σώματος λίγο πριν το καλοκαίρι

Ο Emmanuel Daskalakis παρουσιάζει στην εκπομπή της Gogo Kallidonaki "ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ", το θέμα "Θεραπείες σώματος λίγο πριν το καλοκαίρι!"

Αρμονία Σώματος - Συνδυασμός Επεμβάσεων

Ο πλαστικός χειρουργός Δασκαλάκης Εμμανουήλ μιλάει στην εκπομπή ”Στο Κόκκινο” της Gogo Kallidonaki για «Αρμονία Σώματος - Συνδυασμός Επεμβάσεων», στη Νέα Τηλεόραση.