Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 

Οι όγκοι που μπορεί να εμφανιστούν μπορεί να είναι, είτε καλοήθεις, είτε κακοήθεις. Επιπλέον οι εκ γενετής ανωμαλίες είναι κυρίως απότοκες της πρόωρης σύγκλισης των ραφών του κρανίου, κρανιοπροσωπικές σχιστίες, μηνιγκοκήλες, εγκεφαλοκήλες, καθώς και δυσμορφίες οι οποίες αποτελούν τμήμα εκδήλωσης χαρακτηριστικών συνδρόμων όπως το Apert syndrome, Crouzon syndrome, Treacher Collins syndrome και Hemifacial microsomia. Τα προβλήματα της κρανιοπροσωπικής χώρας συνήθως απαιτούν για την αντιμετώπισή τους τη συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως, πλαστικού χειρουργού, νευροχειρουργού, οφθαλμίατρου, Ω.Ρ.Λ., παιδίατρου και αναισθησιολόγου. Απαραίτητη, επίσης, είναι η συμβολή γενετιστή και ψυχολόγου καθώς και η χρήση σύγχρονων απεικονιστικών (τρισδιάστατων) ακτινολογικών μεθόδων. Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων της κρανιοπροσωπικής χώρας μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οστικές ανωμαλίες μπορούν ευκολότερα να διορθωθούν απ’ ότι ανωμαλίες των μαλακών ιστών και συνεπώς το ποσοστό συμμετοχής του οστικού παράγοντα και του παράγοντα των μαλακών μορίων στην έκφραση της δυσμορφίας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το τελικό κοσμητικό αποτέλεσμα. Ο αριθμός επίσης των χειρουργείων που θα απαιτηθούν για την επίτευξη ικανοποιητικού κοσμητικού και λειτουργικού αποτελέσματος ποικίλει ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα των ανωμαλιών αυτών.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή