Βίντεο Προσομοίωσης

Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 

Ο βαθμός πτώσης και υφιστάμενος όγκος του στήθους, καθορίζει και τον τρόπο αντιμετώπισης του αισθητικού αυτού προβλήματος. Η πτώση του στήθους, κατηγοριοποιείται σε τρεις βαθμούς, ανάλογα με τη θέση της θηλής και την κάθοδο του μαζικού αδένα, σε σχέση με το επίπεδο της υπομάστιας πτυχής.

Στην πτώση πρώτου βαθμού (first degree) η θηλή εντοπίζεται πάνω από το ύψος της υπομάστιας πτυχής.

Στη δευτέρου βαθμού (second degree), στο ύψος της υπομάστιας πτυχής.

Στην τρίτου βαθμού (third degree), κάτω από το επίπεδο της υπομάστιας πτυχής.

After
Before
 

Όταν η πτώση του στήθους είναι μικρή και συνδυάζεται με απώλεια όγκου στον άνω πόλο του στήθους (η θηλέα άλως εντοπίζεται ολόκληρη πάνω από την υπόμαστια πτυχή ή την καλύπτει μερικώς, πρώτου βαθμού πτώση), η χρήση ενθέματος σιλικόνης μπορεί να επιτύχει την ταυτόχρονη ανόρθωση του στήθους με την αύξηση του όγκου στο πάνω ημιμόριο και το μπούστο. Η επέμβαση αυτή γίνεται με χρήση της τεχνικής του διπλού πλάνου (dual plane technique) μεγέθυνση στήθους, μέσω μικρής τομής τεσσάρων εκατοστών στην υπομάστια πτυχή και χωρίς επιπλέον τομές γύρω από τη θηλή ή κάτω από αυτή και περιγράφεται στο κεφάλαιο της μεγέθυνσης στήθους.

 

Όταν η εικόνα του πτωτικού στήθους, καθορίζεται κυρίως από την πτωτική θέση της θηλής, χωρίς απώλεια όγκου του στήθους (θηλέα άλως και θηλή στο ύψος της υπομάστιας πτυχής, δεύτερου βαθμού πτώση), υπάρχει δυνατότητα με τομές μονάχα γύρω από τη θηλή , ο έμπειρος πλαστικός χειρουργός να ανορθώσει το ψεύδο – πτωτικό στήθος.

 

Όταν όμως το στήθος είναι ιδιαίτερα πτωτικό (θηλή και θηλέα άλως εντοπίζονται κάτωθεν της υπομάστιας πτυχής, δεύτερου ή τρίτου βαθμού πτώση), με συνοδή πτώση του μαζικού αδένα και λιπώδους ιστού του στήθους, η χειρουργική τεχνική που εφαρμόζεται από τον ιατρό, περιλαμβάνει τη συνηθισμένη τομή γύρω από τη θηλή και κάτω από αυτή, καθώς και σε ένα τμήμα της πτυχής μεταξύ μαστού και θωρακικού τοιχώματος, με επιπλέον τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού στρώματος από συνδετικό ιστό, με χρήση πολλαπλών εσωτερικών ραμμάτων στο μαζικό αδένα.

 
 

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση ανόρθωσης στήθους για την ασθενή;

Η συγκεκριμένη επέμβαση, όταν επιτελείται σωστά είναι σχεδόν ανώδυνη.

Η επέμβαση ανόρθωσης στήθους μπορεί να επηρεάσει τον θηλασμό και την αισθητικότητα της θηλής;

Όταν η επέμβαση επιτελείται από έμπειρο και προσεκτικό Πλαστικό Χειρουργό, οι πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα, στη δυνατότητα της γυναίκας να θηλάσει και στην αισθητικότητα της θηλής, είναι αμελητέες.

Ποια τα συνοδά οφέλη από την επέμβαση ανόρθωσης στήθους, εκτός της αισθητικής αποκατάστασης του σχήματος του στήθους;

Η επέμβαση ανόρθωσης στήθους βοηθάει πολύ στην αποσυμπίεση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και συνεπώς στην αυχεναλγία. Μετά από την επέμβαση τα συγκεκριμένα προβλήματα ελαχιστοποιούνται, καθώς αλλάζει το κέντρο βάρους του σώματος και τα φορτία που δέχεται το ανώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης μειώνονται σημαντικά.

Πόσο διαρκούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης επέμβασης και πότε το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό όταν μετεγχειρητικά, οι αποστάσεις μεταξύ της αρχής του στέρνου και των δυο θηλών, καθώς και η απόσταση ανάμεσα στις δυο θηλές είναι ίσες, δηλαδή σχηματίζεται ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το στήθος αποκτά το τελικό του σχήμα σε χρονικό διάστημα περίπου έξι μηνών μετά την επέμβαση και αν δεν υπάρξει μεγάλη αυξομείωση βάρους το σχήμα αυτό διατηρείται για πολλά χρόνια μετά την επέμβαση.

Πόσο δύσμορφες είναι οι μετεγχειρητικές ουλές και που εντοπίζονται;

Οι μετεγχειρητικές ουλές εντοπίζονται γύρω και κάτω από τη θηλή καθώς και στην υπομάστια πτυχή. Εφόσον ο ασθενής δεν είναι ενεργός καπνιστής και ο χειρουργός είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στη συρραφή, οι ουλές μετά παρέλευση μηνών, είναι αμελητέες.

Ποια η κατάλληλη ηλικία για να υποβληθεί μια γυναίκα στην συγκεκριμένη επέμβαση;

Ηλικία μετά από την οποία η γυναίκα μπορεί να υποβληθεί στη συγκεκριμένη επέμβαση είναι αυτή των 18 ετών. Καταληκτική ηλικία δεν υπάρχει, εάν δεν υφίσταται κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που να διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

Πόσο ασφαλής είναι η συγκεκριμένη επέμβαση όταν γίνεται με ενεργούς καπνιστές;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβληθεί ένας καπνιστής, με ασφάλεια στην επέμβαση της ανόρθωσης στήθους, είναι η πλήρης αποχή από το κάπνισμα για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, η πιθανότητα καθυστερημένης επούλωσης των τομών είναι ιδιαιτέρως αυξημένη.

Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού. Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή