Βίντεο Προσομοίωσης

Δείτε Περισσότερες

Βίντεο Συνέντευξης

 

Η χειρουργική μεγέθυνση του στήθους επιτυγχάνεται με τη χρήση ενθεμάτων που αποτελούνται από εξωτερικό περίβλημα σιλικόνης και εμπεριέχουν είτε φυσιολογικό ορό είτε gel σιλικόνης. Τα ενθέματα αυτά μπορεί να τοποθετηθούν είτε κάτω από τον μαζικό αδένα του στήθους(subglandular), είτε κάτω από τους μύες του θωρακικού τοιχώματος(subpectoral). Η τομή στο δέρμα που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των ενθεμάτων για οποιαδήποτε από τις δύο θέσεις που προαναφέρθηκαν μπορεί να γίνει είτε στην πτυχή μεταξύ μαστού και θωρακικού τοιχώματος (inframammary), είτε στην περιοχή γύρω από τη θηλή (periareolar), είτε στη μασχαλιαία πτυχή (transaxillary) και η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία. Οι τομές αυτές καθίστανται ελάχιστα ορατές με την πάροδο του χρόνου και δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα εκατοστά σε μήκος ενώ το πλάτος είναι λίγα χιλιοστά. Το μέγεθος του ενθέματος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί καθορίζεται ανάλογα με τις σωματικές αναλογίες της ασθενούς και την επιθυμία αυτής.

Παλαιότερες υποψίες για πιθανή ενοχοποίηση των ενθεμάτων σιλικόνης για ασθένειες συνδετικού ιστού ή για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού έχουν αναιρεθεί πλήρως μετά από μακρόχρονες και διεξοδικές μελέτες στις Η.Π.Α. Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία και τα ράμματα που χρησιμοποιούνται είναι πλήρως απορροφήσιμα και δεν χρειάζονται να αφαιρεθούν. Η ασθενής μπορεί να επιστρέψει στις καθημερινές της ασχολίες εντός δύο ημερών, αλλά πρέπει να αποφύγει υπερβολική σωματική άσκηση για τρεις με τέσσερις εβδομάδες μέχρι το οίδημα και οι εκχυμώσεις να απορροφηθούν.

After
Before
 

Μετεγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν μόλυνση του προθέματος και δημιουργία αιματώματος ή σερώματος. Και οι δύο επιπλοκές δεν συμβαίνουν συχνά αλλά μπορεί να χρειασθεί δεύτερη επέμβαση για την αντιμετώπιση τους. Τέλος, υπάρχει πιθανότητα υπαισθησίας της θηλής μετεγχειρητικά. Μερικές ασθενείς, για άγνωστους ακόμα λόγους, αναπτύσσουν ένα σκληρό στρώμα ουλώδους συνδετικού ιστού γύρω από τα προθέματά τους μέσα στο στήθος (κάψα), που μπορεί να κάνει την υφή του στήθους σκληρή στην αφή και επώδυνη. Σε περίπτωση εμφάνισης της επιπλοκής αυτής μπορεί να χρειαστεί δεύτερη επέμβαση ώστε να αναιρεθούν τα συμπτώματα. Η μεγέθυνση στήθους δεν επηρεάζει τη δυνατότητα θηλασμού σε επόμενη κυοφορία και δεν επηρεάζει την ανίχνευση καρκίνου του στήθους σε επόμενες μαστογραφίες, ειδικά όταν το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τις μυικές στιβάδες του θώρακα. Μέχρι σήμερα, περίπου πέντε εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποβληθεί σε μεγέθυνση στήθους και η μεγάλη πλειοψηφία αυτών είναι πολύ ευχαριστημένες από το αισθητικό αποτέλεσμα.

 

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής σε σχέση με τις προϋπάρχουσες συμβατικές τεχνικές μεγέθυνσης στήθους είναι:

 • Πλήρης κάλυψη του προθέματος από ιστούς ικανοποιητικού πάχους, ώστε να το πρόθεμα να μην είναι ούτε ψηλαφητό ούτε ορατό κατά το περίγραμμα του.
 • Δυνατότητα ικανοποιητικής ανόρθωσης του στήθους όταν απαιτείται, χωρίς τη χρήση επιπλέον τομών, γύρω και κάτω από τη θηλή, όταν η πτώση δεν είναι υπερβολική.
 • Μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής κάψας καθώς το μεγαλύτερο τμήμα του προθέματος βρίσκεται κάτω από τον μείζονα θωρακικό μυ.
 • Ευκολότερη ψηλάφηση του αδένα εκ μέρους του ασθενούς.
 • Απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα «σταγόνας».
 • Το χειρουργείο γίνεται με τελείως ατραυματική μέθοδο, με χρήση οπτικών ινών και ειδικών χειρουργικών εργαλείων και από τομή όχι μεγαλύτερη από 4cm στην υπομάστια πτυχή, γεγονός που έχει ως συνέπεια την εξάλειψη του μετεγχειρητικού πόνου και την ανάληψη των καθημερινών δραστηριοτήτων, εκ μέρους της ασθενούς, εντός τριημέρου.

Σύγχρονες μελέτες, έχουν δείξει ότι η χρήση τομής στην υπομάστια πτυχή, σε συνδυασμό με τοποθέτηση του ενθέματος κάτω από τις μυικές στιβάδες του θώρακα, και ειδικά, όταν το ένθεμα έχει τραχεία επιφάνεια, μειώνει σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας κάψας μετεγχειρητικά.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία της γυναίκας μετά από επέμβαση μεγέθυνσης στήθους;

Σύμφωνα με μακροχρόνιες μελέτες που έγιναν στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες, το πρόθεμα στήθους δεν ενέχεται για καμιά επιβάρυνση της υγείας της γυναίκας ούτε έχει καμιά σχέση με την επίπτωση του καρκίνου του μαστού.

Η ύπαρξη του προθέματος στήθους μπορεί να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο τον θηλασμό και την αισθητικότητα της θηλής;

Όταν η επέμβαση επιτελείται από έμπειρο και προσεκτικό Πλαστικό Χειρουργό, οι πιθανότητες να υπάρξει πρόβλημα, στη δυνατότητα της γυναίκας να θηλάσει και στην αισθητικότητα της θηλής, είναι αμελητέες.

Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία, για να υποβληθεί μια γυναίκα σε αυξητική στήθους;

Η αυξητική στήθους πρέπει να γίνεται μετά την ηλικία των 18 ετών. Η επέμβαση αυξάνει την αυτοπεποίθηση της νέας γυναίκας με θετικές επιπτώσεις στην προσωπική και κοινωνική της ζωή. Σε μεγαλύτερη ηλικία, και αφού η γυναίκα έχει τεκνοποιήσει, η αυξητική στήθους επαναφέρει τον προ του θηλασμού όγκο στο στήθος, με ταυτόχρονη ανόρθωση του μαζικού αδένα, όταν η πτώση δεν είναι μεγάλη. Καταληκτικό όριο ηλικίας για την αυξητική στήθους δεν υπάρχει.

Πόσο φυσικό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα; Είναι όλα τα ενθέματα στήθους τα ίδια;

Όλα τα ενθέματα στήθους δεν είναι τα ίδια. Υπάρχουν ενθέματα ποιοτικώς καλύτερα (και ακριβότερα) καθώς και ενθέματα χαμηλότερης ποιότητας. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται από την τεχνική του Πλαστικού Χειρουργού αλλά και από τον τύπο του ενθέματος που χρησιμοποιείται. Τα πλέον εξελιγμένα τεχνολογικά ενθέματα στήθους, περιέχουν παχύρευστο jel σιλικόνης και το περίβλημα τους είναι κατασκευασμένο από σιλικόνη με ανώμαλη επιφάνεια (cohesivebreastimplants). Ασφαλέστερα θεωρούνται αυτά που έχουν την έγκριση του Οργανισμού Υγείας των ΗΠΑ (FDAapprovedbreastimplants).

Πόσο εμφανής στο δέρμα είναι η χειρουργική τομή που πρέπει να γίνει για την τοποθέτηση ενός προθέματος στήθους στο μαστό;

Η χειρουργική τομή, ανεξάρτητα από τη θέση που επιλεγεί να γίνει (υπομάστια πτυχή, θηλαία άλως, μασχάλη), δεν υπερβαίνει σε μήκος τα 4cm, στο δε πλάτος της δεν είναι πάνω από 2mm και με τον καιρό καθίσταται αόρατη. Η τομή αυτή, είναι αρκετή για ένα έμπειρο Πλαστικό Χειρουργό, για να τοποθετήσει ένα ένθεμα σιλικόνης στη σωστή θέση, στο στήθος.

Πότε μια επέμβαση μεγέθυνσης στήθους έχει πετύχει;

Όταν υφίσταται συμμετρία ανάμεσα στα δύο στήθη, όταν το μέγεθος στήθους είναι αρμονικό με το υπόλοιπο σώμα και οι θηλές σχήμα ισόπλευρο τρίγωνο με τη βάση του στέρνου ψηλά στο θώρακα. Κατά την ψηλάφηση το στήθος πρέπει να είναι επίσης μαλακό και να μην έχει την εικόνα του ψεύτικου.

Πότε βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα μετά την συγκεκριμένη επέμβαση;

Το τελικό αποτέλεσμα συνήθως είναι ορατό τρεις μήνες μετά την επέμβαση.

Υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνει η γυναίκα μετά από επέμβαση στήθους;

Μετά τις τρεις πρώτες βδομάδες, η ασθενής μπορεί να επανέλθει σε όλες τις καθημερινές της δραστηριότητες χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς.

Κάθε πότε πρέπει να αντικαθίσταται ένα πρόθεμα στήθους;

Τα προθέματα στήθους δεν έχουν ημερομηνία λήξεως, όμως οι καλές εταιρείες δίνουν εγγύηση εφ΄ όρου ζωής στα ενθέματα στήθους που παρέχουν. Εάν δεν υπάρξει αστοχία υλικού δεν υπάρχει λόγος αντικατάστασης ενός ενθέματος στήθους εκτός εάν η ίδια, η γυναίκα το θελήσει για δικούς της λόγους.

Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, η ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται νόμιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

Ποιος είναι ο χρόνος ανάρρωσης μετά την επέμβαση μεγέθυνσης στήθους ;

Επάνοδος στις καθημερινές ασχολίες /εργασία γίνεται μετά από λίγα 24ώρα και πλήρης επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες μετά από 2-3 εβδομάδες.

Που οφείλεται η δημιουργία κάψας μετά από επέμβαση μεγέθυνσης στήθους; Πόσο συχνή είναι η πιθανότητα μόλυνσης των προθεμάτων;

Η δημιουργία κάψας μπορεί να οφείλεται σε τραυματική τεχνική του χειρουργού:

 • όταν το πρόθεμα έχει λεία επιφάνεια και τοποθετείται κάτω από τον αδένα,
 • λιγότερο συχνά, όταν τοποθετείται κάτω από τον μυ,
 • όταν η «θήκη» που δημιουργεί ο χειρουργός μέσα στους ιστούς είναι πολύ στενή,
 • όταν κατά την διάρκεια του χειρουργείου η προαναφερόμενη «θήκη» δεν ξεπλύθηκε επαρκώς με ικανή ποσότητα διαλύματος αντιβιοτικών,
 • όταν δεν έχει γίνει επιμελής αιμόσταση κατά την διάρκεια του χειρουργείου.

Η πιθανότητα μόλυνσης των προθεμάτων στήθους είναι πολύ μικρή και αυξάνεται όταν η επέμβαση δεν γίνεται στον άσηπτο χειρουργικό χώρο ενός νοσοκομείου. Επίσης όταν ο χειρουργός και οι βοηθοί του δεν είναι επιμελείς κατά την διάρκεια του χειρουργείου και όταν η ασθενής δεν λαμβάνει επαρκή αριθμό δόσεων ενδοφλέβιας αντιβίωσης μετά την χειρουργική επέμβαση.

Υπάρχουν εναλλακτικές χειρουργικές ή όχι μέθοδοι για να πετύχουμε την αύξηση του όγκου του στήθους; Ποιος ο ρόλος της μεταμόσχευσης λίπους στο στήθος;

Μη χειρουργικοί τρόποι (όπως συσκευές εφαρμογής αναρρόφησης με κενό στο μαστό δίκην βεντούζας), χρήση «θαυματουργών» κρεμών κλπ, προσφέρουν ελάχιστα ή καθόλου στην αύξηση όγκου του στήθους. Η χειρουργική τεχνική μεταμόσχευσης αυτόλογου λίπους (από τον ίδιο τον ασθενή), για την αύξηση του όγκου του στήθους, αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο που απαιτεί τουλάχιστον δύο μεταμοσχεύσεις λίπους σε διάστημα έξι μηνών, για να αποδώσει μέτρια αύξηση του όγκου του στήθους στην ασθενή.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή