Δείτε Περισσότερες

 

Η χειρουργική αντιμετώπιση ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε:

Μικρή χαλάρωση δέρματος / μεγάλη συσσώρευση λίπους

Η αντιμετώπιση γίνεται με σωστά εκτελεσμένη λιποαναρρόφηση των βραχιόνων ή των μηρών αντίστοιχα, υπό τοπική αναισθησία, μέσω τομών στο δέρμα που δεν υπερβαίνουν τα λίγα χιλιοστά σε μήκος και δεν απαιτούν καν συρραφή.

Μεγάλη χαλάρωση δέρματος, χωρίς συνυπάρχουσα μεγάλη συσσώρευση λιπώδους ιστού

Αντιμετωπίζεται με την αφαίρεση του πλεονάζοντος δέρματος και υποδόριου μόνο λίπους, μέσω χειρουργικής τομής στο δέρμα που εντοπίζεται συνήθως στην έσω επιφάνεια του βραχίονα κι επεκτείνεται εντός της μασχάλης ή στην έσω επιφάνεια του μηρού και την πτυχή του ριχομηρίου, ώστε να είναι όσο το δυνατό λιγότερο αντιληπτή. Το μήκος της τομής ποικίλει, ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος. Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναισθησία, είναι ανώδυνη και πολλές φορές δεν απαιτούνται καν εξωτερικά ράμματα στο δέρμα.

Μεγάλη χαλάρωση δέρματος με συνυπάρχουσα συσσώρευση λιπώδους ιστού

Απαιτείται συνδυασμός των προηγούμενων περιγραφόμενων μεθόδων λιποαναρρόφησης με αφαίρεση δέρματος και υποδόριου λίπους. Όλες οι παραπάνω χειρουργικές μέθοδοι αντιμετώπισης των «χαλαρών» βραχιόνων και μηρών, γίνονται υπό τοπική αναισθησία, δεν απαιτούν την παραμονή σε νοσηλευτική μονάδα πλέον των λίγων ωρών, είναι ανώδυνες και το αποτέλεσμα είναι μόνιμο, άμεσα ορατά, και βελτιώνονται ακόμα περισσότερο μέχρι την διακοπή χρήσης ελαστικού επιδέσμου (κορσέ), τέσσερις με έξι εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο επώδυνη είναι η επέμβαση της βραχιονοπλαστικής / πλαστικής μηρών;

Η επέμβαση της βραχιονοπλαστικής / πλαστικής μηρών είναι τελείως ανώδυνη για τον ασθενή και του επιτρέπει να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες, όταν αυτές προϋποθέτουν έντονη σωματική άσκηση σε διάστημα λίγων ημερών μετά το χειρουργείο.

Πόσο ευδιάκριτες είναι οι τομές που προκύπτουν μετά το χειρουργείο;

Όταν το αισθητικό πρόβλημα του ασθενούς απαιτεί μόνο τη λιποαναρρόφηση της περιοχής (βραχίονες / μηροί), ευδιάκριτες ουλές δεν υφίστανται. Όταν απαιτείται εκτομή δέρματος, και ανάλογα με τη τεχνική, οι τομές εντοπίζονται είτε μόνο μέσα στη μασχάλη και την μικροβουβωνική περιοχή, είτε συνεχίζονται στο εσωτερικό του βραχίονα και σε διαφορετικό μήκος, ανάλογα τη σοβαρότητα της χαλάρωσης του δέρματος του ασθενούς.

Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει με ασφάλεια σε ενεργούς καπνιστές;

Ο ενεργός καπνιστής οφείλει όπως απέχει του καπνίσματος, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εβδομάδων πριν το χειρουργείο και δύο μετά για την αποφυγή δημιουργίας δύσμορφων ουλών.

Υπάρχουν θεραπείες μη χειρουργικές με χρήση μηχανημάτων ή φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να δώσουν αποτέλεσμα που να προσεγγίζει την αισθητική βελτίωση που προσφέρει η χειρουργική επέμβαση;

Δυστυχώς μαγικά μηχανήματα και κρέμες ωφελούν μονάχα την τσέπη αυτών που τα προωθούν και τα πουλάνε.

Πόσο ασφαλής είναι η διενέργεια της συγκεκριμένης επέμβασης, σε χώρο εκτός εξοπλισμένης νοσοκομειακής μονάδας;

Στη χώρα μας, η συγκεκριμένη επέμβαση απαγορεύεται να επιτελείται σε χώρους εκτός νοσοκομείου που διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χειρουργικό τομέα. Η επιτέλεση της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης αλλά και των υπόλοιπων επεμβάσεων σε ιδιωτικά ιατρεία, πολυιατρεία, κλπ, ενέχει σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και πρέπει να αποφεύγεται.

Είναι απαραίτητη η παραμονή του ασθενούς στο νοσοκομείο για 24 ώρες;

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μετεγχειρητικής μικροβιακής λοίμωξης, ο ασθενής απαιτείται να λάβει προφυλακτικά ενδοφλέβια αντιβίωση, διαδικασία που γίνεται μόνιμα μόνο εντός νοσοκομείου.

Πότε το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό;

Το αισθητικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης κρίνεται ικανοποιητικό, όταν είναι τόσο φυσικό που δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η παρέμβαση του Πλαστικού Χειρουργού.

Γιατί... "όπερ έδει δείξαι"

Ένας έμπειρος Πλαστικός Χειρουργός, διαθέτει πάντα το απαραίτητο φωτογραφικό αρχείο που αποδεικνύει την ποιότητα της δουλειάς του.

Προβολή